Number(s) + Enter:
الانتقال للشريحة بحسب رقمها
Space/Enter/Down Arrow/Right Arrow/Page Down:
عرض الشريحة التالية
Up Arrow/Left Arrow/Page Up:
عرض الشريحة السابقة

HOME/END:
الذهاب الي شريحة العرض الاولي/الاخيرة
CTRL + B:
خلفية فارغة، اثناء العرض
Esc:
الذهاب لخانة البحث/محو البحث
الخروج من العرض
CTRL + M: اظهار قائمة الاعداد، اثناء العرض
Enter:
عرض الترنيمة
اضافة ترنيمة لقائمة التشغيل
فتح قائمة الاعداد
F2: إضافة ترنيمة
DELETE: حذف الترانيم التي تم تحديدها، من قائمة التشغيل
CTRL + X: اغلاق قائمة الاعداد
Down Arrow: الانتقال من البحث الي قائمة التشغيل
Right/Left Arrow: التنقل بين القوائم
Up/Down Arrow: التنقل اعلي/اسفل قائمة
installتثبيت تسبيحنا (20 ميجا)

عرض الترانيم والكتاب المقدس

شاشة سوداء
zoom inzoom out
قائمة التشغيل
اتصال بشاشة
قائمة التشغيل
removeحذف
  الاعداد
  closeاغلاق shareشارك editتعديل

   إضافة ترنيمة
   2 سطر فارغ = شريحة جديدة
   addإضافة ترنيمة
   closeالغاء

   سفر إرميا 44 سفر إرميا 45 سفر إرميا 46 سفر إرميا 47 سفر إرميا 48 سفر إرميا 49 سفر إرميا 50 سفر إرميا 51 سفر إرميا 52 سفر مراثي إرميا 1 سفر مراثي إرميا 2 سفر مراثي إرميا 3 سفر مراثي إرميا 4 سفر مراثي إرميا 5 سفر حزقيال 1 سفر حزقيال 2 سفر حزقيال 3 سفر حزقيال 4 سفر حزقيال 5 سفر حزقيال 6 سفر حزقيال 7 سفر حزقيال 8 سفر حزقيال 9 سفر حزقيال 10 سفر حزقيال 11 سفر حزقيال 12 سفر حزقيال 13 سفر حزقيال 14 سفر حزقيال 15 سفر حزقيال 16 سفر حزقيال 17 سفر حزقيال 18 سفر حزقيال 19 سفر حزقيال 20 سفر حزقيال 21 سفر حزقيال 22 سفر حزقيال 23 سفر حزقيال 24 سفر حزقيال 25 سفر حزقيال 26 سفر حزقيال 27 سفر حزقيال 28 سفر حزقيال 29 سفر حزقيال 30 سفر حزقيال 31 سفر حزقيال 32 سفر حزقيال 33 سفر حزقيال 34 سفر حزقيال 35

   خريطة الموقع